.desi domeneKrav

Alle kan registrere .desi domener.