.desi domene
Krav

Alle kan registrere .desi domener.