.design domene
Krav

Alle kan registrere .design domener.