.digital domene
Krav

Alle kan registrere .digital domener.