.discount domene
Krav

Alle kan registrere .discount domener.