.energy domene
Krav

Alle kan registrere .energy domener.