.eu domene
Krav

Søkeren må representere en organisasjon som er registrert i et EU-land (og EØS) eller en privatperson (uansett nasjonalitet) bosatt i et EU-land (og EØS).