.events domene
Krav

Alle kan registrere .events domener.