.exposed domene
Krav

Alle kan registrere .exposed domener.