.fail domene
Krav

Alle kan registrere .fail domener.