.fi domene

.fi er Finlands nasjonale toppnivådomene. Domenet administreres av det finske registeret Ficora. Fra 5. september 2016 ble det åpnet for at alle kan registrere .fi domener.
Krav

Alle kan registrere .fi domener.