Domene
Krav

Alle kan registrere .finance domener.