.finance domene
Krav

Alle kan registrere .finance domener.