.fish domene
Krav

Alle kan registrere .fish domener.