.fish domeneKrav

Alle kan registrere .fish domener.