.fit domeneKrav

Alle kan registrere .fit domener.