.fit domene
Krav

Alle kan registrere .fit domener.