Domene
Krav

Alle kan registrere .flights domener.