.football domene
Krav

Alle kan registrere .football domener.