.foundation domene
Krav

Alle kan registrere .foundation domener.