Domene
Krav

Alle kan registrere .foundation domener.