.frl domene
Krav

Alle kan registrere .frl domener.