.frl domeneKrav

Alle kan registrere .frl domener.