.fun domene
Krav

Alle kan registrere .fun domener.