.fund domene
Krav

Alle kan registrere .fund domener.