.futbol domene
Krav

Alle kan registrere .futbol domener.