.global domene
Krav

Alle kan registrere .global domener.