.group domene
Krav

Alle kan registrere .group domener.