Domene
Krav

Alle kan registrere .hamburg domener.