.haus domene
Krav

Alle kan registrere .haus domener.