.haus domeneKrav

Alle kan registrere .haus domener.