.help domene
Krav

Alle kan registrere .help domener.