.hockey domene
Krav

Alle kan registrere .hockey domener.