Domene
Krav

Alle kan registrere .hospital domener.