.hosting domene
Krav

Alle kan registrere .hosting domener.