Domene
Krav

Alle kan registrere .industries domener.