.info domene
Krav

Alle kan registrere .info domener.