.ink domene
Krav

Alle kan registrere .ink domener.