.ist domene
Krav

Alle kan registrere .ist domener.