.kaufen domeneKrav

Alle kan registrere .kaufen domener.