.kaufen domene
Krav

Alle kan registrere .kaufen domener.