.kz domene

.kz er toppnivådomene i Kasakhstan.
Krav

Alle kan registrere .kz domener.