.life domene
Krav

Alle kan registrere .life domener.