Domene
Krav

Alle kan registrere .limited domener.