.lol domene
Krav

Alle kan registrere .lol domener.