.love domene
Krav

Alle kan registrere .love domener.