.ltd domene
Krav

Alle kan registrere .ltd domener.