.market domene
Krav

Alle kan registrere .market domener.