.media domeneKrav

Alle kan registrere .media domener.