.media domene
Krav

Alle kan registrere .media domener.