.mn domene

Toppnivå domene for Mongolia.
Krav

Alle kan registrere .mn domener.