.mobi domeneKrav

.mobi nettsteder må følge registerets retningslinjer som angitt hos Switch On! Guides