.mobi domene



Krav

.mobi nettsteder må følge registerets retningslinjer som angitt hos Switch On! Guides