.mobi domene
Krav

.mobi nettsteder må følge registerets retningslinjer som angitt hos Switch On! Guides