.network domene
Krav

Alle kan registrere .network domener.