.news domene
Krav

Alle kan registrere .news domener.