.ninja domene
Krav

Alle kan registrere .ninja domener.