.no domene

.no er toppnivådomene for Norge. Fra 2014 var det mulig for privatpersoner å registrere domener direkte under .no. Før dette måtte man representere en organisasjon for å registrere .no domener og privatpersoner måtte registrere domener under .priv.no.
Krav

For å registrere et domene under .no må du:

  • ha tilhørighet i Norge
  • være en organisasjon, for tiden defineres dette som bestemte organisasjonsformer registrert i Brønnøysundregistrene
  • være en privatperson som er registrert i det norske folkeregisteret med norsk fødselsnummer
  • sikre at domenet er teknisk operativt

Abonnenter som er organisasjoner kan ha inntil 100 domenenavn direkte under .no. Abonnenten kan i tillegg registrere domenenavn under geografiske domener eller kategoridomener.

Abonnenter som er privatpersoner kan ha inntil 5 domener direkte under .no, og kan i tillegg ha inntil 5 domener under priv.no, samt inntil 5 domener under det geografiske kategoridomenet der vedkommende har tilhørighet.

Søknad om eget organisasjonsnummer gjøres ved å fylle ut skjemaet samordnet registermelding og sende til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Enkeltmannsforetak, klubber og idrettslag kan også få eget organisasjonsnummer. For mer informasjon, se websidene til Brønnøysundregistrene.