.no domene

Søknad om eget organisasjonsnummer gjøres ved å fylle ut skjemaet samordnet registermelding og sende til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Enkeltmannsforetak, klubber og idrettslag kan også få eget organisasjonsnummer. For mer informasjon, se websidene til Brønnøysundregistrene: www.brreg.no

Mer om regelverket for .no domenet finner du her.Krav

For å registrere et domenenavn under .no må du:

  • ha tilhørighet i Norge
  • være en organisasjon, for tiden defineres dette som bestemte organisasjonsformer registrert i Brønnøysundregistrene
  • være en privatperson som er registrert i det norske folkeregisteret med norsk fødselsnummer
  • sikre at domenet er teknisk operativt

Abonnenter som er organisasjoner kan ha inntil 100 domenenavn direkte under .no. Abonnenten kan i tillegg registrere domenenavn under geografiske domener eller kategoridomener.

Abonnenter som er privatpersoner kan ha inntil 5 domenenavn direkte under .no, og kan i tillegg ha inntil 5 domenenavn under priv.no, samt inntil 5 domenenavn under det geografiske kategoridomenet der vedkommende har tilhørighet