.osaka domene
Krav

Alle kan registrere .osaka domener.