.osaka domene



Krav

Alle kan registrere .osaka domener.