Domene
Krav

Alle kan registrere .partners domener.