.parts domene
Krav

Alle kan registrere .parts domener.